Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. Feministeeriumi artiklite tõlkeid vene keelde toetab tõlkebüroo Pangloss.

2019. aastal saab Feministeerium suurprojektide konkursi raames toetust Hasartmängumaksu Nõukogult (60 000 €). 1.10.2018–1.04.2019 saab Feministeerium toetust Põhjamaade Ministrite Nõukogust projekti “Improving the quality and increasing the amount of Russian-language media content that is created by and targeting minority and underrepresented groups in Estonia” raames.

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist (2015), Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest (2016, 2017 ning 2018), Euroopa Liidult Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (2018) ning Põhjamaade Ministrite Nõukogult.

Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö.