Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. Feministeeriumi artiklite tõlkeid vene keelde toetab tõlkebüroo Pangloss.

Feministeeriumi rahastus on 2020.–2021. aastaks järgmine.

  • Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse konkursi raames projektist “ENUT ja partnerid edendavad soolist võrdõiguslikkust” (aastas 53 975‬ €, kokku 107 950‬€)
  • Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi raames projektist “Toetav kogukond ja huvikaitse: Oma Hääl” (59 934 €)
  • Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi raames projektist „Feministeeriumi valvekoerarolli võimekuse arendamine“ (16 500 €).
  • SA Archimedese noorteagentuuri vahendatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi algatuse “Kohalikud solidaarsusprojektid” raames projektist „Küta edasi! Tervem ja rõõmsam aktivist“ (6000 €)

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist (2015), Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest (2016, 2017, 2018 ning 2019), Euroopa Liidult Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (2018), Põhjamaade Ministrite Nõukogult (2017, 2018).

Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö.